Εφαρμογή προϊόντος

Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται ευρέως σε χώρους εστίασης, προμήθειες κουζίνας και αεροπορικές περιοχές.

Τα προϊόντα μας μπορούν να εξαχθούν στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.